top of page
IFT Report Logo.JPG

Wartość przewodności cieplnej 

Zobacz także:

Przepisy budowlane i klasa energetyczna okna

Przepisy budowlane

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z dniem 01.01.2014 wszystkie nowe i wymieniane okna muszą spełniać minimalne wymagania dotyczące sprawności cieplnej.

W zależności od temperatury powietrza w pomieszczeniu wynoszą one odpowiednio:

     - przy ti≥ 16°C U(max) = 1.3 W/(m2•K),

     - a przy ti< 16°C U(max) =1.8 W/(m2•K)

Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii

Kolejna zmiana tych przepisów według zapowiedzi ministerstwa nastąpi z dniem 01.01.2017r.Zakłada ona odpowiednio dla pomieszczeń:

- przy ti≥ 16°C U(max) = 1.1 W/(m2•K),

- a przy ti< 16°C U(max) =1.6 W/(m2•K)

Powyższe odnosi się do budynków mieszkalnych, budynków biurowych i niektórych pomieszczeń. Podstawa prawna: DzU poz. 926 z dnia 13.08.2013 r.

 

Wydajność energetyczna okna zależy głównie od : zastosowanej ościeżnicy, typu szkła i jego struktury oraz komponentów użytych do wykonania zespolenia. Wszystkie z wyżej

wymienionych czynników bezpośrednio przyczyniają się do osiągnięcia lepszej wydajności cieplnej jednostki. Thermobar to produkt z certyfikatem domu pasywnego – kliknij tutaj.

Przepisy budowlane i klasa energetyczna okna strona 1 z 3

Zaawansowana technologia, zaprojektowana tak aby zminimalizować straty energii przez Twoje okna

bottom of page