top of page
IFT Report Logo.JPG

Wartość przewodności cieplnej

Zobacz także:

Technologia „Warm Edge”

Czym jest technologia „Warm Edge” – technologia ciepłej krawędzi?

Obrazy poniżej przedstawiają jak znaczący wpływ na energetykę cieplną okna ma technologia ciepłej krawędzi. Czerwone miejsca na zdjęciach to miejsca w których okna tracą najwięcej energii.

Wykorzystanie standardowej technologii

Technologia Warm Edge strona 3 z 8

Zaawansowana technologia, zaprojektowana tak aby zminimalizować straty energii przez Twoje okna

bottom of page